Stále nie je neskoro pre 2%. 
Viac info
Logo
Chcem podporiť
3. júla 2023

Je možná liečba autizmu?

Autor: Marianna Budajová

Po zachytení symptómov a následnej pozitívnej diagnostike poruchy autistického spektra u dieťaťa sa rodičia prirodzene zaujímajú o to, ako mu pomôcť. Aké majú možnosti?

Čítajte viac: Prejavy autizmu u detí.

Liečba autizmu klasickou medicínou

Mnohé zdroje priraďujú k autizmu prívlastok nevyliečiteľný, zároveň však dodávajú, že nejde o chorobu v pravom zmysle slova. Otázkou zostáva, či je čo liečiť. Dieťa na spektre je znevýhodnené, no nie je choré. Môže ochorieť, ak prechladne, nakazí sa, onemocnie. Ak hovoríme o deťoch s autizmom a o deťoch bez autizmu, nehovoríme o chorých a zdravých deťoch.

Pervazívne vývinové poruchy potvrdzujú detskí psychiatri a rodičov zväčša nasmerujú na cestu behaviorálnych terapií, v nevyhnutných prípadoch rozhodnú o nasadení medikamentov. Autizmus sa nemusí vyskytovať samostatne, v niektorých prípadoch sa k nemu môžu pridružiť gastrointestinálne problémy, úzkostné a depresívne stavy či epilepsia. Vtedy sa medicína zameriava na liečbu sprievodných diagnóz. 

Liečba autizmu špeciálnou pedagogikou

Ak slovo nevyliečiteľný nahradíme vhodnejším pomenovaním celoživotný stav, uvedomíme si, že viac než lekárov bude dieťa s autizmom potrebovať špeciálnych pedagógov, psychológov, terapeutov, logopédov, učiteľov, asistentov, rovesníkov a predovšetkým príbuzných. V ideálnom prípade mu pomoc a podpora bude poskytovaná v chápajúcom prostredí otvorenej, osvietenej a inkluzívnej spoločnosti. Prejavy autizmu v bežnom živote sú to, na čom môžu rodičia s odborníkmi od raného detstva pracovať. Želané správanie podporovať a neželané citlivo odstraňovať, vždy však s dôrazom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti dieťaťa.

Bola by škoda prerábať výnimočných ľudí na obraz obyčajných, len aby vyhovovali priemeru a nevyčnievali z radu. Cieľom terapií nemá byť oprava poruchy, ale príprava dieťaťa na život s tými darmi, ktoré mu boli dané, a to prirodzeným posúvaním hraníc v oblastiach, v ktorých má deficit. Vďaka tomu sa neskôr bude môcť lepšie adaptovať v školskom systéme a v spoločnosti. Platí, že čím skôr sa u detí začne s intervenciou, tým lepšie majú vyhliadky do budúcnosti. 

Čítajte viac: Terapie pre autistov

Liečba autizmu bezpodmienečnou láskou

Fundamentálnou terapiou dieťaťa s autizmom je život v rodine, ktorá ho miluje bez výhrad. Nie vtedy, keď sa začne správať ako ostatní, nie vtedy, keď sa naučí rozprávať, nie vtedy, keď prestane s afektívnymi záchvatmi na verejnosti, ale kategoricky, vždy a bez akýchkoľvek podmienok, vo všetkých jemu vlastných farbách, tvaroch, náladách. Hoci prejavy lásky nemusia všetci chlapci a dievčatá na spektre vedieť okamžite zrkadliť, čo súvisí s oslabením imitačných schopností, nespochybniteľne ich dokážu cítiť, vnímať, nasávať, rásť z nich a rozkvitať. Neraz intenzívnejšie než intaktná populácia.

Najbližší sú rozhodujúcou a nenahraditeľnou súčasťou emocionálneho vývoja detí a pozornosť jazykom, ktorému rozumejú všetky, malé i veľké, verbálne aj neverbálne. Na diagnóze nezáleží. Cesta do duše neurodivergentných a neurotypických detí sa nelíši a často je oveľa jednoduchšia, než by sme čakali. Vedie prirodzene naprieč zdieľanými okamihmi. Spoločnou hrou rodič demonštruje absolútny záujem o dieťa: vyberám si ťa, prijímam ťa, chcem byť tu a teraz s tebou, si pre mňa najdôležitejšie na svete.  

Foto: Adobe Stock

Mohlo by Vás tiež zaujímať

strateny macko

Nočná mora pre rodičov. Polovica autistických detí sa zatúla 

V roku 2011 prebehla na Kennedy Krieger Institute v Baltimore štúdia zameraná na príčiny úteku detí s PAS.
Čítaj ďalej...

Ak podpora pre ľudí s autizmom začína aj končí modrým osvetlením, škoda elektriny

Iniciatíva rozsvietiť druhého apríla dominanty miest a obcí na modro a nasmerovať pozornosť verejnosti k osobám s autizmom je úžasná.
Čítaj ďalej...
1 2 3 13